FABRICACIÓ D'EMBALATGES DE SEGURETAT PER A TRANSPORT I LOGÍSTICA

Distribució i Fabricació d'Artícles i Embalatges per a Distribució i Logística

Amb una experiencia de 20 anys al mercat, tenim una amplia gama de solucions per a l'embalatge de seguretat; la nostra gama de productes inclou balises i precintes de seguretat, sobres d'alta seguretat, pulseres identificatives personals, blisters porta-monedes....així com qualsevol embalatge d'enviament segur, per a banca, correu, transport i tot tipus de necessitats de seguretat.